Samenstelling

Medezeggenschapsraad
 
Oudergeleding: 
Dhr. H. Mussche 
Gemeenteweg 400
7951 PH  Staphorst    
 
Mevr. De Lange-Slager
(secretaris) 
Leijendwarsweg 4
7951 ND Staphorst
 
Personeelsgeleding:
Mw. J.Schoonhoven-Broekhuizen
Westerakker 27
8096 MP  Oldebroek
 
Dhr. K.J. Scherpenisse
(voorzitter)
Berghuizen 21
7961 LS Ruinerwold
246