Samenstelling

Medezeggenschapsraad
 
Oudergeleding: 
Dhr. K. Slager
Gemeenteweg 311
7951 PA Staphorst  
 
Mevr. De Lange-Slager
(secretaris) 
Leijendwarsweg 4
7951 ND Staphorst
 
Personeelsgeleding:
Mw. J.Schoonhoven-Broekhuizen
Westerakker 27
8096 MP  Oldebroek
 
Dhr. K.J. Scherpenisse
(voorzitter)
Burg. van Sandickstraat 36
7711 HX Nieuwleusen
246