Samenstelling

Medezeggenschapsraad
 
De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders van onze school. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur-bestuurder van de Prins Mauritsschool te Staphorst.
246