Namen en adressen

10.1 Personeel
Zie pagina personeel.
 
10.2 Schoolbestuur
Zie pagina bestuur.
 
10.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Zie pagina GMR (onder menu MR).

10.4  Medezeggenschapsraad
Zie pagina MR.
 
10.5 Administratie en secretariaat van de vijf scholen
Dhr. H. Hoek
Bergerslag 22
7951 DS  Staphorst
tel.: 0522-460503  
mail: h.hoek@smdbstaphorst.nl
 
10.6 Overige contactpersonen

Inspectie van het onderwijs           

Inspectie van het onderwijs    
Email: Info@owinsp.nl, website: www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

Externe Vertrouwenspersonen
Dhr. J. Mussche, Hoogeweg 24, 7951 DV Staphorst. Tel.: 0522-46 3951
Mw. G. Russcher, Moddergatsweg 2, 7951 NN Staphorst. Tel.: 0522- 46 4785        

Contactpersoon klachtenregeling / Interne vertrouwenspersonen            
Dhr. G.J. Westhoff         Mw. J. Schoonhoven-Broekhuizen 
Karel Doormanstraat 30        Westerakker 27 
8281 DL Genemuiden        8096 MP Oldebroek
tel.: 038-385 7966        tel.: 06-41 51 17 43

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 394, 3440 AJ Woerden, tel. 070-3861697 (van 10.00-12.30u en 13.30-16.00u), email: info@gcbo.nl, website: www.gcbo.nl

Schoolbegeleidingsdienst
Driestar Educatief, Postbus 368, 2800 AJ Gouda. Tel.: 0182-54 0333    

Jeugdgezondheidszorg 
Mevr. J. van der Lei, G.G.D IJsselland, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle. Tel. 038-428 1500

Schoollogopedie
Mevr. K. de Haan, Oude Rijksweg 260a, 7954 DR Rouveen. Email: logopedie@pmstaphorst.nl

Omgangscoördinator
Dhr. D.J. Koppelman, Schapendijk 8, 7715 PT Punthorst. Tel. 0529-46 6647. (op werkdagen bereikbaar op school)

Team Samenleving
www.staphorst.nl/teamsamenleving, email: teamsamenleving@staphorst.nl, 
tel. nr.: 0522-46 7466

Regiomanager Berséba Noord-Oost
Dhr. R. Post (ad-interim), email: r.post@berseba.nl 

Zorgmakelaar Berséba NoordOost
Mw. K. Schaap, tel.nr.: 06-22 44 94 86, email: k.schaap@berseba.nl

Speciaal onderwijs
Eliëzerschool / Obadjaschool, Hasselterdijk 33, 8043 PD Zwolle, tel.nr.: 038-422 6078

Verkeersouder            
Mw. F. Brakke-Buitenhuis, Berkenstouwe 6a, 7951 NC Staphorst, tel.nr.: 0522-46 1558
 

 

403