Namen en adressen

10.1 Personeel
Zie pagina personeel.
 
10.2 Schoolbestuur
Zie pagina bestuur.
 
10.3 Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Zie pagina GMR (onder menu MR).

10.4  Medezeggenschapsraad
Zie pagina MR.
 
10.5 Administratie en secretariaat van de vijf scholen
Dhr. H. Hoek
Bergerslag 22
7951 DS  Staphorst
tel.: 0522-460503  
mail: curie@wzstaphorst.nl
 
10.6 Overige contactpersonen

Inspectie van het onderwijs           

Info@owinsp.nl / www.onderwijsinspectie.nl

Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

Externe Vertrouwenspersonen 53 Dhr. J. Mussche, Hoogeweg 24, 7951 DV Staphorst. Tel.: 0522-46 3951 Mw. G. Russcher, Moddergatsweg 2, 7951 NN Staphorst. Tel.: 0522- 46 4785

Contactpersoon klachtenregeling / interne vertrouwenspersonen: Dhr. G.J. Westhoff, Karel Doornmanstraat 30, 8281 DL Genemuiden, tel.: 038-385 7966 en mw. J. Schoonhoven-Broekhuizen, Westerakker 27, 8096 MP Oldebroek, tel.: 06-41511743

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs (GCBO)
Postbus 82324 
2508 EH Den Haag 
T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 | 
E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl

Schoolbegeleidingsdienst Driestar Educatief, Kastanjelaan 10, 2980 AK Ridderkerk. Tel.: 0180-44 2600

Driestar Educatief, Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld. Tel.: 0342-42 5450 (dhr. A. de Waard - regiokantoor)

Driestar Educatief, Postbus 368, 2800 AJ Gouda. Tel.: 0182-54 0333

Jeugdgezondheidszorg G.G.D IJsselland, Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle. Tel. 038-428 1500

Schoollogopedie Mevr. K. de Haan, Oude Rijksweg 260a, 7954 DR Rouveen. Email: logopedie@pmstaphorst.nl

Omgangscoördinator Dhr. D.J. Koppelman, Schapendijk 8, 7715 PT Punthorst. Tel. 0529- 466647. (op werkdagen bereikbaar op school)

Centrum Jeugd en Gezin Hoogeweg 30, 7951 DV Staphorst, Tel.: 0522-46 2475. Email: info@cjgstaphorst.nl / website: www.cjgstaphorst.nl Contactpersoon: mw. S. Snoei Secretariaat PCL Mw. drs. J.G. Preuter, Baron van Nagellstraat 136, 3771 LL Barneveld. Tel.: 0342-42 5450 54

Regiomanager Berséba Noord-Oost Dhr. L.A.N. van Leeuwen, Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet. Tel.: 06- 40035411

Zorgloket Passend Onderwijs Mw. G. van Dam, Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet. Email: g.vandam@berseba.nl

Speciaal onderwijs Eliëzerschool / Obadjaschool, Hasselterdijk 33, 8043 PD Zwolle Tel.: 038-422 6078

Verkeersouder Mw. Dunnink-Mulder, Gemeenteweg 332a, 7951 PE Staphorst. Tel.: 0522-46 3879

 

403