Wat is onze school?

Het onderwijs op de Prins Mauritsschool is samen te vatten in: (samen)Leren om te leven

De kern van ons onderwijs is het overbrengen van kennis en vaardigheden. We leggen daarbij de nadruk op het (samen)leren binnen de  gehele bandbreedte van onze school; de leerling aan de hand van de leerkracht en in passende gevallen de leerlingen hand in hand bijgestaan door hun gids, de leerkracht.

Daarnaast willen we de kennis en (sociale)vaardigheden aanleren binnen de kaders die God ons in Zijn Woord gegeven heeft, geplaatst in het licht van de eeuwigheid. Alleen dit aspect al maakt ons onderwijs meer dan leren alleen. Dit vertaalt zich ook naar de cognitieve en sociale aspecten van ons onderwijs. Waarbij we ons bewust zijn dat we midden in de maatschappij staan en onze leerlingen daarop moeten voorbereiden.

Vandaar, (samen)Leren om te leven!

Wie zijnonze leerlingen?

De leerlingen die globaal tussen de volgende grenzen wonen bezoeken deze school:

de spoorlijn, het kanaal bij Meppel, het riviertje de Reest en de Staatsbossen.

Daarnaast bezoeken enkele leerlingen vanuit het gebied achter de Reest en uit de Staatsbossen de school.

Ouders van leerlingen uit de kern van IJhorst mogen kiezen tussen de Dr.M.Lutherschool en de Pr. Mauritsschool.

228