Wat is onze school?

Het onderwijs op de Prins Mauritsschool is samen te vatten in: (samen)Leren om te leven

De kern van ons onderwijs is het overbrengen van kennis en vaardigheden. We leggen daarbij de nadruk op het (samen)leren binnen de  gehele bandbreedte van onze school; de leerling aan de hand van de leerkracht en in passende gevallen de leerlingen hand in hand bijgestaan door hun gids, de leerkracht.

Daarnaast willen we de kennis en (sociale)vaardigheden aanleren binnen de kaders die God ons in Zijn Woord gegeven heeft, geplaatst in het licht van de eeuwigheid. Alleen dit aspect al maakt ons onderwijs meer dan leren alleen. Dit vertaalt zich ook naar de cognitieve en sociale aspecten van ons onderwijs. Waarbij we ons bewust zijn dat we midden in de maatschappij staan en onze leerlingen daarop moeten voorbereiden.

Vandaar, (samen)Leren om te leven!

Wie zijnonze leerlingen?

De leerlingen die globaal tussen de volgende grenzen wonen bezoeken deze school:

de spoorlijn, het kanaal bij Meppel, het riviertje de Reest en de Staatsbossen.

Daarnaast bezoeken enkele leerlingen vanuit het gebied achter de Reest en uit de Staatsbossen de school.

Ouders van leerlingen uit de kern van IJhorst mogen kiezen tussen de Dr.M.Lutherschool en de Pr. Mauritsschool.

20210903_12110020210903_12095420210903_12092520210903_12091220210903_12123020210903_12130620210903_12124820210903_12132920210903_12160720210903_12135720210903_12143920210903_12142320210903_12151920210903_121535

Uitzicht op het grote plein aan de voorzijde van ons schoolgebouw. Het blauwe tegelpad tussen de boompjes leidt naar de hoofdingang.

Uitzicht op het schoolgebouw aan de voorzijde. In het lokaal met de rode zonneschermen zit traditiegetrouw onze hoogste groep. Op de muur staat: Prins Mauritsschool, school met de Bijbel.

Het pad vanaf de hoofdingang. Hoeveel verschillende soorten bomen telt u?

Uitzicht op het plein vanaf de hoofdingang. Het huis rechts was voorheen directiewoning.

Het pad links op de foto biedt een veilige weg voor ouders en jonge leerlingen om bij hun lokaal te komen. Daarnaast een deel van het plein aan de voorzijde van onze school.

Uitzicht op het grote plein aan de voorzijde van onze school.

Uitzicht op de zijkant van onze school. De nestschommel op de foto geeft veel speelplezier aan leerlingen uit de middenbouw.

Het tussenpleintje. Via de ingang rechtsachterin worden dagelijks de kleuters op school gebracht door onze ouders.

Het kleuterplein bij de zandbak. Uitzicht op de gymzaal.

De kinderen spelen in een natuurrijke omgeving.

Het kleuterplein.

De ingang naar het speelveld achter de school.

Het speelveld achter onze school. Nog meer speelplezier!

Het schoolgebouw aan de achterkant. Uitzicht op het kleuterplein en de daarachter gelegen schoollokalen.

228