Samenstelling

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
 
Oudergeleding:
Dhr. K. Slager
Prins Mauritsschool
Gemeenteweg 311
7951 PA  Staphorst  
 
Dhr. W. Hoeve - voorzitter
Koning Willem-Alexanderschool
Oude Rijksweg 245-j
7954 EH Rouveen
 
Mw. J. Huls-Smit
Ds. H. Doornveldschool 
Oude Rijksweg 165a
7951 ED Staphorst    
 
Dhr. H. van Leusen
Dr. Maarten Lutherschool 
Nieuwendijk 1
8028 RS Zwolle    
 

Willem de Zwijgerschool 
 
 
Personeelsgeleding:
Dhr. K.J. Scherpenisse
Prins Mauritsschool 
Burg. van Sandickstraat 36
7711 HX Nieuwleusen
 
Mw. R. Bloemert-Mostert
Koning Willem-Alexanderschool 
Prins Clauslaan 48
7711 KE  Nieuwleusen
 
Mw. G. Schra
Ds. H. Doornveldschool 
Van Veensveldweg 2
7951 NL Staphorst
 
Mevr. P. Mostert-Giethoorn 
Dr. Maarten Lutherschool 
Kampmansweg 36
7722 RV Dalfsen
 
Mw. J. Brand - secr.
Willem de Zwijgerschool
Gemeenteweg 107
7951 CG Staphorst
476