Algemene gegevens van de school

1.1 Naam en adres
Prins Mauritsschool
Gemeenteweg 326a
7951 PE Staphorst
Tel.:  0522-46 1325
E-mail: directie@pmstaphorst.nl

1.2 Directie
Dhr. D.J. Koppelman
Schapendijk 8
7715 PT Punthorst
Tel.: 0529-46 6647 (thuis) / 06-14 26 28 40 (mobiel)

1.3 Voedingsgebied van de scholen: 
De voedingsgebieden van de scholen zijn als volgt vastgesteld:

Ds. H. Doornveldschool
De leerlingen die wonen ten westen van de A28 tot Dekkersland / Dekkersweg en de leerlingen die in het buitengebied wonen.Ouders van leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg ten westen van de Goudenregenstraat Rouveen mogen kiezen tussen de Koning Willem-Alexanderschool, ds. H. Doornveldschool en de Dr. M. Lutherschool.

Willem de Zwijgerschool
De leerlingen die wonen in het gebied ten zuiden van de Gemeenteweg, met als grens aan de oostkant de spoorlijn, aan de zuidkant de Gorterlaan en aan de westkant de A28.

Koning Willem-Alexanderschool
De leerlingen die wonen in het gebied: Plan-Noord Staphorst, Gemeenteweg aan beide zijden tussen de Hoek en het spoor, ten westen van Dekkersweg / Dekkersland aan de Oude Rijksweg en de nieuwbouw van Rouveen bezoeken deze school. Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die wonen aan de Oude Rijksweg, ten westen van de Goudenregenstraat Rouveen mogen kiezen tussen de Koning Willem-Alexanderschool, Ds. H. Doornveldschool en de Dr. M. Lutherschool.

Prins Mauritsschool
De leerlingen die globaal tussen de volgende grenzen wonen bezoeken deze school: de spoorlijn, het kanaal bij Meppel, het riviertje de Reest en de Staatsbossen. Daarnaast bezoeken enkele leerlingen vanuit het gebied achter de Reest en uit de Staatsbossen de school.Ouders van leerlingen uit de kern van IJhorst mogen kiezen tussen de Dr. M. Lutherschool en de Pr. Mauritsschool.

Dr. Maarten Lutherschool
De school vervult een streekfunctie. De leerlingen uit Punthorst, Staphorst (aan de Leidijk en ten zuiden daarvan), IJhorst, Rouveen (t.o.v. de A28), Nieuwleusen, Avereest, Balkbrug en Dalfsen bezoeken de school. Voor leerlingen t.w.v. de Goudenregenstraat Rouveen mogen tevens kiezen voor Koning Willem-Alexanderschool of ds. H. Doornveldschool. Voor leerlingen uit kern IJhorst mogen ook kiezen voor Pr. Mauritsschool.

Leerlingen die niet ingeschreven staan in de Gemeente Staphorst kunnen worden ingeschreven op de school die geografisch (afstand in kilometers en route) het gemakkelijkst bereikbaar is.

1.4 Schoolgrootte

De school telde het afgelopen schooljaar 219 leerlingen, welke verdeeld waren over 9 groepen. Komend jaar wordt er een stijging van het leerlingenaantal verwacht, het verwachte aantal op teldatum 1-10-2022 is 234. Komend jaar hopen we met elf groepen te gaan draaien. Dit is mogelijk door het stijgende leerlingenaantal en de middelen van Rijksoverheid voor werkdrukvermindering en de beschikbaargestelde NPO-gelden.

249